Kontakt
Biuro Ubezpieczeń Majątkowych i na Życie Monika Błaszczyk

Tel: 605 573 651
Tel:/Fax: 81 820 36 55

Nasi Partnerzy:
TRANSPORT - WYNAJEM

 

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków grupowe oraz dla osób indywidualnych
Ubezpieczenie NNW gwarantuje świadczenie finansowe w przypadku poniesienia konsekwencji nieszczęśliwego wypadku:

  •  urazu ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego
  •  niezdolność do pracy spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
  •  śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym
  •  następstwa zawałów serca i udarów mózgu