Kontakt
Biuro Ubezpieczeń Majątkowych i na Życie Monika Błaszczyk

Tel: 605 573 651
Tel:/Fax: 81 820 36 55

Nasi Partnerzy:
TRANSPORT - WYNAJEM

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Zapewnia ochronę sprawcy zdarzenia w przypadku szkód, wyrządzonych osobom trzecim.

Odszkodowanie, które posiadacz lub kierowca pojazdu jest zobowiązany świadczyć na rzecz poszkodowanego wypłaca zakład ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia .

Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy z wybranym Towarzystwem.

Wykupując usługi Assistance w razie awarii, zapewniamy sobie pomoc w zakresie holowania, pojazdu zastępczego lub hotel czy dowóz paliwa

Ubezpieczeniem zabezpieczającym nasz pojazd m.in. przed kradzieżą, czy też innymi wypadkami jest ubezpieczenie AC (auto-casco).

 

Potrzebujesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną!